RSS

MENU ILMU FALAK


JAM SHOLAT VERSI 2.0.0.4

Jam Sholat Versi 2.0.0.4

Jam ini dapat ditampilkan cantik di dekstop, setiap jam ia akan mengingatkan dengan suara bel nan cantik, dan ketika waktu sholat tiba akan dikumandangkan azan sebagai pengingat datangnya waktu sholat, anda dapat menampilkan jam dengan berbagai variasi dari jam islamic, budaya(wayang,jam huruf jawa), dll...memuat kalender jawa, hijriah, hari & pasaran, pawukon, nama tahun

Versi 2.0.0.4 merupakan perbaikan dari versi sebelumnya diantaranya :
 1. penambahan setting Zoom yg memungkinkan untuk memperbesar/ memperkecil tampilan
 2. penambahan setting Posisi yg memungkinkan untuk menggeser posisi seperti yang di inginkan
 3. perbaikan script  versi sebelumnya

1. Tampilan beberapa jam


2. Tampilan kalender untuk hari ini dan jadual sholat


================================================================== 
 1. Untuk mendownload Jam Sholat V.2.0.0.4
 2. Untuk mendownload Jam Sholat V.2.0.0.3
 3. Untuk mendownload V.2.0.0.2 Mediafire.com
 4. Alternatif Download V.2.0.0.2 Ziddu.com
 5. Download Serial Number click
 6. Contoh cara install dan petunjuk click
 7. ===============================================================

KURUP JAWA

Kurup Jawa
 1. Kurup Jamingiyah. mulai Jemuwah legi tanggal 1 Sura Taun Alip 1555, windu Kuntara, wuku Kulawu sampai hari Rebo Wagé tanggal 29 Besar Taun 1674 Jimakir Windu Sancaya. Umur 120 taun.
 2. Kurup Kamsiyah. mulai dina Kemis kliwon tanggal 1 Sura taun Alip 1675, windu Adi, wuku Langkir, sampai hari Selasa Pon tanggal 29 Besar taun Jimakir 1746, windu Adi, wuku Kulawu. Umur 72 taun.
 3. Kurup Arbangiyah utawa dikenali kanthi jeneng kurup ABOGE (Alip Rebo Wage). Kurup iki mulai dina Rebo Wagé tanggal 1 Sura Taun Alip 1747 windu Kuntara , wuku Kulawu lan rampung ing dina Senèn Paing tanggal 29 Besar Taun Jimakir 1866 windu Sancaya, utawa tanggal 23 Maret 1936 Masehi.
 4. Kurup Salasiyah Pon utawa dikenal kanthi jeneng kurup Asapon (Alip Selasa Pon) sing mulai tanggal 1 Sura dina Selasa Pon taun Alip 1867 , Wuku Langkir, Windu Adi utawa tanggal 24 Maret 1936 sampai hari Ahad Legi tanggal 29 Besar taun 1986 Jimakir, Wuku Kulawu, Windu Sangara utawa tanggal 25 Agustus 2052 Masehi. Umur 120 taun.
 5. Kurup Isneniyah sing mulai dina Senèn Paing tanggal 1 Sura taun Alip 1987 wuku Kulawu utawa tanggal 26 Agustus 2052 Masehi, sampai hari Setu Kliwon tanggal 29 Besar taun Jimakir 2106 wuku Kuningan utawa tanggal 28 Januari 2169 Masehi.

KALENDER ONLINE

kalender - By. syaiflash kalender - By. Andik Parianto

Nama Bulan Hijri Syamsy

No Nama Bulan Panjang Bulan
1 Awal Harif 30 hari
2 Wustho Harif 30 hari
3 Akhir Harif 30 hari
4 Awal Sita 30 hari
5 Wustho Sita 30 hari
6 Akhir Sita 30 hari
7 Awal Rabik 31 hari
8 Wustho Rabik 31 hari
9 Akhir Rabik 31 hari
10 Awal Soif 31 hari
11 Wustho Soif 31 hari
12 Akhir Soif 30/31 hari
No Nama Musim Musim
1 Harif Musim Mareng
2 Sita Musim Hujan
3 Rabik Musim Dingin
4 Soif Musim Kering

Keterangan:
Awal tahun di mulai 24 september pada buruj mizan atau awal zodiak libra.
Sedang tahunnya adalah tahun masehi dikurangi 621.
Contoh tahun 2008 maka awal tahun 23 september 2007.


Pengikut Ahmadiyah membuat nama bulan hijri syamsi seperti berikut:

No Hijri Samsy Masehi Keterangan
1SulhJanuariperistiwa perjanjian damai Hudabiyah
2TablighFebruariRosulullah memulai misi Tabligh dengan mengirim surat kepada raja-raja
3AmmanMaretRosulullah saw memberikan jaminan keamanan secara umum saat Hujjatul Wada.
4SyahadaAprilmengenang 69 Hafiz Quran yang Syahid
5HijrahMeiHijrah Nabi Muhammad saw dari Mekkah ke Madinah
6IhsanJuniRosulullah saw memberikan ampunan tanpa syarat Kepada Banu Tol.
7WafaJuliperistiwa perang Zatirriqa
8ZuhurAgustusUmmat Islam mendapat kemenangan dalam peperangan di luar Jazirah Arab
9TabukSeptembermengenang perang Tabuk
10IkhaOktoberpersaudaraan Anshar dan Muhajirin
11NubuwwahNopemberNabi Muhamad s.a.w. Menjadi Nabi Allah
12FatahDesemberperistiwa Fatah Mekkah

Keterangan:
Rosulullah Muhammad s.a.w. hijrah  pada tahun 622M, itulah sebabnya perhitungan kalender Hijriyah Syamsiah berselisih 622, jadi bila tahun ini menurut system kalender Masehi adalah tahun 2013M, maka menurut system kalender Hijriah Syamsiah (HS) adalah tahun  1392HS.

Arti Nama Bulan Hijriah

MUHARRAM, artinya: yang diharamkan atau yang menjadi pantangan. Penamaan Muharram, sebab pada bulan itu dilarang menumpahkan darah atau berperang. Larangan tesebut berlaku sampai masa awal Islam.

SHAFAR, artinya: kosong. Penamaan Shafar, karena pada bulan itu semua orang laki-laki Arab dahulu pergi meninggalkan rumah untuk merantau, berniaga dan berperang, sehingga pemukiman mereka kosong dari orang laki-laki.

RABI’ULAWAL, artinya: berasal dari kata rabi’ (menetap) dan awal (pertama). Maksudnya masa kembalinya kaum laki-laki yang telah meninqgalkan rumah atau merantau. Jadi awal menetapnya kaum laki-laki di rumah. Pada bulan ini banyak peristiwa bersejarah bagi umat Islam, antara lain: Nabi Muhammad saw lahir, diangkat menjadi Rasul, melakukan hijrah, dan wafat pada bulan ini juga.

RABIU’ULAKHIR, artinya: masa menetapnya kaum laki-laki untuk terakhir atau penghabisan.

JUMADILAWAL nama bulan kelima. Berasal dari kata jumadi (kering) dan awal (pertama). Penamaan Jumadil Awal, karena bulan ini merupakan awal musim kemarau, di mana mulai terjadi kekeringan.

JUMADILAKHIR, artinya: musim kemarau yang penghabisan.

RAJAB, artinya: mulia. Penamaan Rajab, karena bangsa Arab tempo dulu sangat memuliakan bulan ini, antara lain dengan melarang berperang.

SYA’BAN, artinya: berkelompok. Penamaan Sya’ban karena orang-orang Arab pada bulan ini lazimnya berkelompok mencari nafkah. Peristiwa penting bagi umat Islam yang terjadi pada bulan ini adalah perpindahan kiblat dari Baitul Muqaddas ke Ka’bah (Baitullah).

RAMADHAN, artinya: sangat panas. Bulan Ramadhan merupakan satu-satunya bulan yang tersebut dalam Al-Quran, Satu bulan yang memiliki keutamaan, kesucian, dan aneka keistimewaan. Hal itu dikarenakan peristiwa-peristiwa peting seperti: Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran pertama kali, ada malam Lailatul Qadar, yakni malam yang sangat tinggi nilainya, karena para malaikat turun untuk memberkati orang-orang beriman yang sedang beribadah, bulan ini ditetapkan sebagai waktu ibadah puasa wajib, pada bulan ini kaurn muslimin dapat rnenaklukan kaum musyrik dalarn perang Badar Kubra dan pada bulan ini juga Nabi Muhammad saw berhasil mengambil alih kota Mekah dan mengakhiri penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaum musyrik.

SYAWWAL, artinya: kebahagiaan. Maksudnya kembalinya manusia ke dalam fitrah (kesucian) karena usai menunaikan ibadah puasa dan membayar zakat serta saling bermaaf-maafan. Itulah yang mernbahagiakan.

DZULQAIDAH, berasal dari kata dzul (pemilik) dan qa’dah (duduk). Penamaan Dzulqaidah, karena bulan itu merupakan waktu istirahat bagi kaum laki-laki Arab dahulu. Mereka menikmatmnya dengan duduk-duduk di rumah.

DZULHIJJAH artinya: yang menunaikan haji. Penamaan Dzulhijjah, sebab pada bulan ini umat Islam sejak Nabi Adam as. menunaikan ibadah haji.

JAM SPONGEBOB

Tampilan jam spongebob
Jam Spongebob dapat ditampilkan pada windows xp, maupun windows 7,  download dan instal terlebih dahulu programnya, program ini dapat berjalan secara free maupun full versi
Menu-menu yang dapat dinikmati diantaranya, tanggal hari, pasaran, dan jam
Menu yang ditampilkan
Apabila program ini diclik kanan akan nampak pilihan-pilihan seperti berikut
Menu click kanan
Jika kita memilih menu setting akan ditampilan settingan seperti berikut
Menu setting
Contoh Setelah semua diatur sesuai keinginan maka tampilan dalam dekstop komputer seperti ini
Tampilan akhir


Silahkan bagi peminat dapat langsung memiliki dan memasang pada komputer anda dengan gratis, jangan lupa tinggalkan pesan untuk memperbaiki versi berikutnya
================================================================== 
 1. Untuk mendownload click
 2. Download Serial Number click
 3. Contoh cara install dan petunjuk click
 4. ===============================================================

JAM WAYANG PURWO

Jam Wayang Purwo dapat ditampilkan pada windows xp, maupun windows 7,  download dan instal terlebih dahulu programnya, jalankan
Menu-menu yang ditampilan seperti berikut:
Menu Click kanan untuk pengaturan agar tampilan sesuai keingingan kita:
Jika menu setting di click maka akan keluar tampilan settin untuk menggeser, memperbesar, maupun memperkecil tampilan gambar
Setelah semua diatur sesuai keinginan maka tampilan dalam dekstop komputer seperti ini
Silahkan bagi peminat dapat langsung memiliki dan memasang pada komputer anda dengan gratis, jangan lupa tinggalkan pesan untuk memperbaiki versi berikutnya ================================================================== 
 1. Untuk mendownload Free click
 2. Untuk mendownload beli click
 3. Download Serial Number click
 4. Contoh cara install dan petunjuk click
 5. ===============================================================

ADZAN JAM ANTIK

Tampilan Adzan Jam antik
Adzan Jam Antik dapat ditampilkan pada windows xp, maupun windows 7, Menu Adzan Jam Antik Bunyi Adzan beserta jadwal tiap waktunya
 1. Kalender masehi Kalender Hijriah 
 2. Kalender Jawa Hari dan pasaran 
 3. Jam Animasi berjalan 
 4. Jam Islamic
menu yang ditampilkan
 Untuk clik kanan akan mempunyai menu untuk setting lokasi adzan dll
menu click kanan

menu setting
Silahkan bagi peminat dapat langsung memiliki dan memasang pada komputer anda dengan gratis, jangan lupa tinggalkan pesan untuk memperbaiki versi berikutnya ================================================================== 
 1. Untuk mendownload click
 2. Download Serial Number click
 3. Contoh cara install dan petunjuk click
 4. ===============================================================

JAM DEKSTOP TOM JERRY

Tom Jerry
Jam Tom Jerry dapat ditampilkan pada windows xp, maupun windows 7,  download dan instal terlebih dahulu programnya, program ini dapat berjalan secara free maupun full versi
Menu yang ditanpilkan dalan jam tom jerry
Menu pada tom jerry

Menu Click kanan untuk pengaturan agar tampilan sesuai keingingan kita:
Click kanan Tom Jerry

Menu setting click kanan akan tampil seperti berikut

Setelah semua diatur sesuai keinginan maka tampilan dalam dekstop komputer seperti ini
Tampilan Tom Jerry dalam komputer

Silahkan bagi peminat dapat langsung memiliki dan memasang pada komputer anda dengan gratis, jangan lupa tinggalkan pesan untuk memperbaiki versi berikutnya
================================================================== 
 1. Untuk mendownload click
 2. Download Serial Number click
 3. Contoh cara install dan petunjuk click
 4. ===============================================================